İ.Ü Merkez Kütüphanesi

e-Dergi Veritabanı İ.Ü Merkez Kütüphanesi Veritabanına alınmıştır. Online ulaşılabilmektedir.